Хотел Железник - Стара Загора
Стая Ресторант Хотел Железник - Стара Загора

Информация за инвеститорите

Тук можете да свалите документи касаещи общите събрания и отчетите на фирмата. Идентична по съдържание информация е предоставена на страницата www.bul.investor.bg и се достига по име на дружеството или код на емитента - VERY.

Фото Тур

Виж цените.

 

English

Български